Test intolerancií na potraviny

Obyčajne prinášam informácie „z prvej ruky“, teda svoje osobné skúsenosti, no v tomto prípade robím výnimku. A hoci som test intolerancií na potraviny nikdy neabsolvovala, rozhodla som sa urobiť na túto tému krátku rešerš. Viedli ma k tomu nasledovné dôvody:

 • Opakujúce sa otázky na túto tému
 • Poskytnutie širšieho pohľadu na problematiku potravinových intolerancií

O čom je test intolerancií?

Pre tých, ktorí o teste intolerancií ešte nepočuli, pridávam krátke vysvetlenie. Tiež si povieme rozdiel medzi alergiou a intoleranciou.

Čo sú protilátky?

Zisťovanie intolerancie na potraviny sa robí z krvi, kde sa zisťuje výška protilátok IgG. Protilátky (imunoglobulíny) sú špeciálne bielkoviny produkované v tele ako odozva na cudzie látky. Existuje päť štruktúrne odlišných tried imunoglobulínov (IgM, IgA, IgG, IgD, IgE) produkovaných plazmatickými bunkami v kostnej dreni a inom lymfoidnom tkanive tela.

 1. V diagnostike infekčných ochorení (a teda aj vírusových) sa štandardne uplatňujú triedy IgMIgAIgG. Predstavujú protilátky cielene vytvorené proti konkrétnemu vírusu s cieľom infikovanú bunku zničiť alebo ju označiť na zničenie inými zložkami imunitného systému.

2. V diagnostike alergií sa uplatňujú IgE protilátky, v diagnostike intolerancií zase IgG protilátky.

Podrobný a pre bežného človeka zrozumiteľný článok o funkcii protilátok nájdete tu>>

Alergia alebo intolerancia

Alergia na potravinu či inú látku z bežného prostredia sa prejaví vo väčšine prípadov okamžite. Ide o veľmi silnú reakciu imunitného systému. Spôsobuje ju nesprávne aktivovanie protilátok zo skupiny imunoglobulínu E (IgE) vplyvom daného alergénu.

Spektrum prejavov alergických reakcií je veľmi široké, od „tečenia“ z nosa, svrbenia, až po anafylaktický šok. Alergia sa zisťuje celým radom medicínskych úkonov u špecialistov – imunulógov, gastroenterológov,….

Intolerancia na potravinu – prejavuje sa rôzne, od problémov pri trávení, vyprázdňovaní, problémami s kožou a sliznicami, dokonca človek žiadne ťažkosti v počiatočnom štádiu nemusí pociťovať.  Intolerancie sa zisťujú z krvi za pomoci prítomnosti protilátok IgG.

V teste intolerancií teda ide o stanovenie množstva jednotiek protilátok IgG konkrétnej testovanej potraviny na stanovenú jednotku krvi.

Aký materiál, taký výsledok

Na začiatku chcem upozorniť, že výsledky sú naozaj len orientačné.

 1. Neboli robené klasickým skúmaním na vzorke, ktorá by spĺňala určité dopredu stanovené podmienky. Príklad: do skúmania sa musí zapojiť x ľudí v určitom veku, musí zahŕňať obe pohlavia v rovnakom pomere, je potrebné mať určité percento zdravých ľudí, a pod.
 2. Testy boli od rôznych „dodávateľov“: Medirex, Medilife, Medical MKP, CNS, testy z lekárne, tiež „gastra“ a imunológie.

Výsledok vyšiel len z materiálu, ktorý ste mi poslali. Neskúmala som vek, pohlavie, kedy a prečo ste si test intolerancií na potraviny dali urobiť.

Predpokladám však, že to bolo kvôli nejakým zdravotným problémom. Človek sa na inštitúciu, ktorá robí testy intolerancií a ktorá si za to dá aj celkom slušne zaplatiť, neobráti len tak.

Chcem poďakovať všetkým, ktorí mi poslali svoje výsledky, bolo ich naozaj požehnane. K tomu som pridala ešte výsledky testov, ktoré som zbierala od vás počas roka a ktoré ste mi posielali ako podklady ku konzultácii, napriek tomu, že ja ich ku konzultáciám vôbec nepožadujem.

Test intolerancií – výsledky

Mojím pôvodným zámerom bolo urobiť oveľa podrobnejšiu analýzu a  ku každej potravine pridať počet zistených intolerancií. No napokon som od toho upustila z dôvodu veľkej časovej náročnosti.

Napriek tomu si myslím, že sa mi podarilo zo všetkých vzoriek urobiť slušný záver a vypracovala som tento prehľad.

Pre lepšiu orientáciu pridávam ešte nasledujúci komentár na vysvetlenie.

Ako som uviedla, test potravinových intolerancií sa robí zistením protilátok IgG v krvi.  V závislosti od zistenej hladiny pre určitú potravinu je možné kategorizovať protilátky ako zvýšené, hraničné alebo normálne. Kategórie v testoch majú zvyčajne nasledovné farebné rozlíšenie.

ZVÝŠENÉ – červená farba

HRANIČNÉ – oranžová

NORMÁLNE – zelená

Potravinu v kategórii ZVÝŠENÉ, ktorá sa objavila v testoch viac ako 30 x  som uviedla na 1. miesto, ostatné sú zoradené vzostupne. To znamená čím nižší výskyt, tým je na nižšej pozícii.

Potraviny, ktoré sa v testoch objavili menej ako 20 x som do vyhodnotenia nedávala, aj keď patrili do kategórie ZVÝŠENÉ. Tiež som vynechala potraviny klasifikované ako hraničné hodnoty.

To znamená, že v tabuľke „Test intolerancií – vyhodnotenie“, nájdete len potraviny s naozaj najčastejším výskytom.

Komentár k jednotlivým kategóriám:

 1. Obilniny s lepkom nepotrebujú komentár – objavili sa snáď v každom teste (aspoň jedna z nich).
 2. Obilniny bez lepku, najmä kukurica a ryža, sa vyskytli najmenej u 95% prípadov.
 3. Mlieko od živočíchov – 99%. To 1% dávam len pre prípad, že som niečo prehliadla.
 4. Vajcia – veľmi často sa objavoval bielok.
 5. Strukoviny – sója, takmer u všetkých.
 6. Orechy, semená– každý jeden test mal vykazovanú vysokú hladinu protilátok minimálne na 2 druhy – arašidy, lieskovce, príp. pistácie. Veľmi často sa objavovali aj ľanové a slnečnicové semienka.
 7. Zelenina – tie naše zemiaky 🙁
 8. Ovocie – vôbec ma neprekvapilo exotické ovocie, ale nečakala som, že sa v hojnom počte budú objavovať aj slivky.
 9. Rôzne – potravinárske kvasnice. Otázka: „Čo potom kombinácia múka a kvasnice?“
 10. Mäso – nepotrebuje komentár

Moje postrehy

 1. TUKY. Zaujímavé bolo pre mňa zistenie, že sa neskúma senzitivita na žiadny typ olejov a tuku. Predpokladám však, že spoločnosti, ktoré testy intolerancií prevádzajú, tak svojich klientov oboznámia zo základnými pravidlami zdravej výživy. A teda, že rafinované oleje (repkový, slnečnicový, stužené tuky, margaríny) do zdravej výživy nepatria.
  PS: V tejto súvislosti ma napadla úvaha. V olejoch nie sú prítomné bielkoviny, na ktoré by protilátky mohli reagovať.
 2. ČERVENÉ MORE. Keď človek získa takýto test intolerancií, nemusí ani veľmi analyzovať svoju situáciu. Už na prvý pohľad vidíte, ktoré kategórie potravín patria medzi tie „problematické“. Červená farba prevláda u mlieka, obilnín, orechov a strukovín.
 3. NEZROVNALOSTI. Niektorí ste mi pripísali k testu intolerancií aj pár poznámok. Niektorým vôbec nekorešpondovali výsledky „foodtestov“ s výsledkami „z gastra“. Ja mám dokonca takú skúsenosť, že z klasického odberu krvi u všeobecného lekára mi kravské mlieko vyšlo, ale odber u imunologičky bol v poriadku.

Vzorový test

Testy ako cez kopirák. Najviac intolerancií zaznamenalo mlieko, obilniny, strukoviny, orechy.

Je načase urobiť si vlastný záver a hlavne zamyslieť sa:

 • prečo časti rastlín, konkrétne semená, patria k najmenej tolrovaným a či údaje o antinutrientoch sú pravdivé ale nie
 • či je v poriadku piť mlieko od iných cicavcov
 • prečo Protizápalové stravovanie vynecháva práve potraviny z kategórií mlieko a mliečne výrobky, obilniny, strukoviny a orechy

Ale opakujem neustále:

„Najlepšia štúdia je štúdia na sebe samom.“

Mne to vychádza tak, že mäso (samozrejme v správnom množstve a z kvalitného zdroja) je z toho všetkého najbezpečnejšia potravina. A nielen to – obsahuje všetky potrebné živiny v biologicky dostupnej forme.

Naproti tomu rastlinné bielkoviny sú tým najväčším problémom, pretože ak sa opäť zahľadíte na to spomínané ČERVENÉ MORE zistíte, že k najčastejším intorenciám a zároveň aj alergénom patria pšenica, sója, orechy, strukoviny. Tieto potraviny obsahujú práve problematické bielkoviny alebo ich fragmenty, ktoré sa dostanú do krvi. Následne ich protilátky identifikujú.

Orechy, strukoviny a najmä sója sa vyznačujú prítomnosťou anti-enzýmov – inhibítorov proteáz. Inhibítory majú za úlohu brániť rozkladu bielkovín, čo vysvetľuje, prečo sa nestrávené dostanú najprv do čreva a následne cez poškodené črevo do krvi.

Test intolerancií – otázky namiesto odpovedí

PS: Teraz, keď už viete, akou formou prebieha meranie potravinových intolerancií, mali by nasledovať ďalšie logické otázky:

 1. Prečo sa v krvi nachádzajú protilátky? Nie je to preto, že imunitný systém reaguje na látky obsiahnuté v potrave, ktoré v krvi nemajú čo robiť?
 2. Ako sa mohli dostať do krvi? Nechráni nás dostatočne pred vstupom potravy do krvného obehu črevná bariéra? Črevná bariéra, ktorá je natoľko celistvá, aby zabránila vstupu toho, čo tam byť nemá a naopak, vpustila len to, čo tam skutočne preniknúť má –  rozložené výživné látky?
 3. Je test je len ďalší marketingový ťah, ktorý slúži k otvoreniu cesty pre ďalší predaj rôznych produktov?
 4. Sú potraviny spôsobujúce alergie a intolerancie problémom samým o sebe alebo ten skutočný problém spočíva v niečom inom?
 5. Je skutočne potrebné „len“ vylúčiť problematické potraviny alebo celkovo zmeniť pohľad na výživu?

Zamyslite sa! Všeobecne platí, že kladenie správnych otázok sa môže stať veľmi účinným nástrojom, ako sa posunúť v živote dopredu.

Monika Komorášová
Tranformatíny kouč & špecialista na protizápalové stravovanie. Fascinuje ma ako úprava jedálneho lístka môže v človeku prebudiť proces uzdravenia v súčinnosti s pochopením ako funguje ľudská myseľ. Po 17 ročnom hľadaní som konečne našla spôsob ako sa vyliečiť zo zdravotných problémov. Preto som na svojich web stránkach vytvorila projekt Cítim sa skvelo. Rada inšpirujem ľudí variť si jedlo podľa vlastných nápadov. Som autorka knihy ZELENINOVÉ PRÍLOHY>> Ak vás zaujíma môj príbeh môžete si ho prečítať tu>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobné údaje budú použité len pre účely spracovania tohoto komentáru. Zásady zpracovania osobných údajov