palekotogenna diéta

Najrozsiahlejšie prehistorické nálezisko malieb, ktoré zachytávajú život ľudí ako lovcov sa nachádza v Alžírsku - oblasť Tassili n´Ajjer.

Paleoketodiet

Aké by to bolo, keby ste sa dokázali po niekoľkoročnom chronickom ochorení úplne zotaviť a to bez akýchkoľvek liekov?
Skupina lekárov v Maďarsku ako jediná na svete, ktorá je akceptovaná aj vo vedeckých kruhoch, vám dokáže zostaviť stravu (na báze mäsa a tuku) tak, aby ste sa úplne zotavili z akejkoľvej civilizačnej choroby.

Čo je paleoketodiet (PKD)?

PKD je stravovanie, ktoré vyvinul kolektív vedcov a lekárov ICMNI - Pelomedicína Maďarsko v roku 2012. Konečnej verzii predchádzal niekoľkoročný výskum. Účelom tejto výživy nebolo len „liečiť“ vzniknuté symptómy, ale nájsť skutočné príčiny chronických ochorení. Tieto eliminovať do takej miery, aby dokázali zvrátiť chronické alebo metabolické ochorenie, čo sa im v plnej miere podarilo.

Viac o ich úspechoch a odkaz na stránku ICMNI Maďarsko nájdete v spodnej časti.

Medzi skutočné príčiny zahrnuli

 • Chemizácia
  Chemické látky v potravinách, ako aj samotné lieky a doplnky výživy.
 • Nadmerný príjem sacharidov
  Ľudský organizmus nebol evolučne vyvinutý na extrémny príjem sacharidov, tak ako sa to v dnešnej dobe deje. Snaha o kompenzáciu nadmerného príjmu môže byť len dočasná.
 • Zvýšená intertinálna permeabilita črevnej steny
  Narušenie prirodzenej funkcie semipermeabilnej bariéry. Iné názvy: priepustné črevo, deravé črevo, leaky gut, ZIPS.

Cieľom Paleomedicíny bolo dokázať eliminovať tieto 3 faktory a vrátiť sa k strave, ktorá je evolučne prispôsobená našej genetike. Toto sa podarilo vytvorením paleoketodiet (PKD) - výživy, ktorá plne zodpovedá fyziologickým potrebám ľudskému organizmu.

Pokiaľ sa PKD robí správne (teda podľa pokynov lekárov Palomedicíny), tak táto je schopná zabezpečiť príjem esenciálnych bielkovín, esenciálnych mastných kyselín, vitamínov, minerálov a stopových prvkov v krátkodobom a dlhodobom horizonte. Preto sa pri správnom dodržiavaní považuje za bezpečnú pre ktorúkoľvek vekovú kategóriu. (Nie je vhodná jedine pre ľudí s určitými vrodenými vadami, viac v dokumente v časti - Dôležité odkazy)

Pretože mnohým ľuďom slovo diéta evokuje obmedzenia, vhodnejší slovenský preklad je paleoketogénna výživa.

PKD musí spĺňať dva základné aspekty:

 • Ketóza
  Organizmus primárne využíva energiu z mastných kyselín.
 • Bezpečné potraviny
  Pre výživu sú starostlivo vybrané potraviny (ide len o mäso a tuk z určitých zvierat). Rastliny, ktoré spôsobujú zvýšenú permeabilitu a nie sú geneticky prispôsobené ľudským potrebám sa nekonzumujú. POZN: 1: V terapeutickej verzii sú vylúčené všetky rastliny a konzumujú sa výhradne vybrané potraviny živočíšneho pôvodu! 2: V preventívnej alebo udržiavacej verzii sú povolené bezpečné druhy zeleniny, ovocia, byliniek a korenín.

Ďalšími významnými apektmi sú:
- mäso a tuk len z určitých druhov zvierat, chovaných prirodzeným spôsobom
- správny pomer bielkovín a tuku v jednej porcii
- množstvo jedla na deň
- výška glukózy a ketónov v krvi v správnom rozmedzí
- eliminácia liekov (je potrebné riadiť sa výhradne odporúčaním prideleného lekára z tímu Paleomedicíny)

Pozadie vzniku

Podnetom na skúmanie vzťahu stravy v súvislosti so zdravím bol zlý zdravotný stav jedného zo zakladateľov. Dr. Csaba Tóth, lekár a výskumník, ktorý trpel Crohnovou chorobou, rozsiahlym ekzémom, vysokým tlakom a kardiovaskulárnym ochorením. Pri návrhu na biologickú liečbu si uvedomil, že toto nie je správna cesta.

Rozhodol sa pre klasickú paleo diétu podľa  L. Cordain a výsledky sa dostavili pomerne skoro. Zistil však, že paleo diéta na niektoré dlhodobé chronické (autoimunita, neurodegeneratívne ochorenia, rakovina, ...) nepostačuje.

Tento jednoduchý systém ho ale natoľko zaujal, že začal študovať diela svojich predchodcov Dr. Staffana Lindeberga, Boyda Etona, Melvina Connera, Waltera Voegtlina.

Reprodukcia stravy z doby kamennej, ako základná myšlienka paleolitickej výživy, sa prvýkrát objavila v knihe gastroenterológa Waltera L. Voegtlina (rok 1975). Voegtlin vo svojej ambicióznej práci na teoretických a praktických základoch použil termín mäso-tuková výživa a uviedol, že táto výživa je považovaná za jedinú, ktorá dokonale vyhovuje fyziologickému fungovaniu ľudí.

Prvá vedecká štúdia, ktorá využívala stravu blízku paleolitickej ketogénnej diéte, bola publikovaná v roku 1930 (McClellan a Du Bois, 1930). Vilhjalmur Stefansson bol antropológ a arktický cestovateľ, ktorý bol výskumníkom, aj účastníkom štúdie.

Neskôr sa Dr. Csaba Toth zoznámil so Zsofiou Clemens (neurobiológ a klinický výskumník so špecializáciou na výživu, nutričnú terapiu a výskum mozgu), ktorá mala skúsenosť s ketogénnou diétou u detí s epilepsiou. Rovnako však konštatovala, že aj klasická ketogénna diéta má svoje nedostatky.

Riešením bolo urobiť prienik týchto dvoch diét. Vylúčiť to, čo v obidvoch nefunguje, a ponechať to, čo funguje a s tým ďalej pracovať. PKD teda spája výhody paleo diéty a keto diéty, a zároveň odstraňuje nedostatky obidvoch.

Podľa medzinárodných štandardov za relatívne krátky čas získali značné množstvo praktických skúseností - pomohli k plnému zdraviu viac ako 10 000 zdokumentovaným pacientom. Prípady sú kazuisticky* zdokumentované (Viac na ich stránke. Odkaz nájdete v spodnej časti). Ukázalo sa, že PKD je vhodná liečebná metóda na tzv. civilizačné ochorenia.   

POZN: Kazuistika je popis a výklad konkrétnych prípadov vyliečenia - namiesto teoretickej analýzy. Vo vzťahu k moderným vedám sa používa ako synonymum pre prípadovú štúdiu.

Prečo to spoľahlivo funguje?

Ako už bolo spomenuté, PKD sa nezameriava na symptómy, ale na skutočné príčiny. To, že v našej strave konzumujeme priveľa sacharidov a chémie si dnes už všimlo mnoho odborníkov. Nízkosacharidové, či paleo diéty už uznalo mnoho diabetológov ako možnú cestu na odstránenie epidémie obezity, cukrovky a vysokého tlaku.

Čoraz častejšie sa spomínajú aj súvislosti zápalových ochorení s priepustnosťou čriev – no riešenie našiel jedine kolektív Paleomedicíny. PKD je spôsob stravovania, ktorý umožňuje „opravu“ priepustnosti výlučne stravou. A to bez liekov, doplnkov výživy alebo iných vonkajších zásahov.

PKD je vhodná doslova pre všetkých, nakoľko je dokonale uspôsobená našim fyziologickým potrebám. Neodporúča iba v prípade vrodených chorôb (zvyčajne končia fatálne už po pár mesiacoch života), kvôli ktorým pacient nie je schopný metabolizovať tuk a/alebo bielkoviny.

Nebezpečenstvo črevnej priepustnosti spočíva v tom, že pokiaľ sa včas nerieši úpravou stravy, vytvára zvýšenú permeabilitu iných dôležitých membrán tela, ktoré fungujú ako imunologická bariéra. Postupne sa porušia membrány slizníc, pľúcnych alveol, placenty, tiež hematoencefalitickej bariéry a ďalších. Porušenie membrán sa prejavuje alergiami, zníženou imunitou, zápalovými procesmi na rôznych úrovniach a okrem fyzických zahŕňa aj mentálne problémy.

PKD odstraňuje príčinu, a preto sa radí ku kauzálnej terapii. Pokiaľ je známe, v súčasnosti neexistujú okrem PKD, žiadne medikamentózne a iné terapie, ktoré by dokázali odstrániť priepustnosť čriev.

PKD nie je možné zamieňať s inými podobnými výživovými smermi a terapiami, má svoje presné pravidlá. Názov paleoketodiet je chránený ochrannou známkou, preto nie je možné označovať iné podobné typy stravovania ako PKD.

Je dôležité a nevyhnutné objasniť, že paleolitická ketogénna diéta nie je naturopatická, ale plne vedecká metóda. Hlavným odkazom kolektívu Paleomedicíny je, že človek môže ostať zdravý, pokiaľ strava spĺňa jeho fyziologické potreby. Pokiaľ tomu tak nie je, organizmus nebude fungovať optimálne a skôr alebo neskôr dôjde k zdravotným komplikáciám. Toto je hlavný aspekt, ktorý by sa mal zvážiť pri diskusii o tom, či sú určité potraviny zdravé alebo nie.

Dôležité odkazy

Jedným z archeologických dôkazov o spôsobe stravovania formou lovu sú maľby z obdobia paleolitu a neolitu:
Tassili n´Ajjer>>
Jaskyňa Altamira>>
Odkaz na stránku ICMNI >>
Pravidla PKD spoplatnené (cca 30,- EUR) - dokumnent na stiahnutie v AJ. Vypracovaný a dostupný na stránke  Paleomedicína.com>> . Okrem základných informácií a pravidiel obsahuje množstvo odkazov na literatúru a štúdie, ktoré sú súčasťou textu.

3 príklady z mnohých:

Voegtlin WL. Diéta z doby kamennej: založená na hĺbkových štúdiách ľudskej ekológie a stravy človeka. New York: Vantage Press; 1975.

Tóth C, Dabóczi A, Chanrai, Schimmer M, Horváth K, Clemens Z. 4-ročné prežívanie pacienta s recidivujúcim multiformným glioblastómom bez progresie a symptómov: kazuistika paleolitickej ketogénnej diéty (PKD) používanej ako Samostatná liečba po neúspešnej štandardnej onkoterapii. Predtlače 2019, 2019120264 (doi: 10.20944/preprinty201912.0264.v2).

Boers I, Muskiet FA, Berkelaar E, Schut E, Penders R, Hoenderdos K, Wichers HJ, Jong MC. Priaznivé účinky konzumácie stravy paleolitického typu na charakteristiky metabolického syndrómu: randomizovaná kontrolovaná pilotná štúdia. Lipids Health Dis. 11. októbra 2014;13:160.

POZN:  Paleolitická ketogénna diéta je duševným vlastníctvom ICMNI - Paleomedicina Hungary. Pochádza od Dr. Zsófie Clemens, výskumníčky mozgu a biologičky; a Dr. Csaba Tóth, lekár. Paleolitickú ketogénnu diétu ako nástroj evolučnej medicíny v súčasnosti výhradne používa tím ICMNI – Paleomedicina Hungary na liečbu chronických chorôb vrátane Crohnovej choroby, Hashimotovej tyreoiditídy, cukrovky typu 2 a typu 1 a radu ďalších autoimunitných chorôb a rakoviny . V súčasnosti je ICMNI – Paleomedicina Hungary jedinou medicínskou a výskumnou skupinou v odbore, ktorá pravidelne publikuje pôvodné poznatky vo vedeckých časopisoch.
DR. Zsófia Clemens je súčasťou výskumnej skupiny, ktorá pravidelne publikuje poznatky vo vedeckých časopisoch. Ku dňu uverejnenia mojej stránky mala publikovaných 72 vedeckých článkov, so 400 čítaniami a viac ako 2000 citáciami (Pravdepodobne v Strednej Európe neexistuje nik, kto má za zebou tak rozsiahlu výskumnú činnosť v oblasti výživy). Je pravidelne pozývaná na svetové medzinárodné koferencie o zdraví. 

Osobná skúsenosť

PKD som praktizovala sama od februára 2020. Moje výsledky neboli také, ako som očakávala, a preto som sa v máji 2020 rozhodla pre on-line konzultáciu a 2 týždňové sledovanie pod dohľadom Dr. Zsofie Clemens.  Po miernych, ale dôležitých úpravách sa zdravotný stav začal postupne zlepšovať, zápalové procesy prestali, bolesti ustúpili a krvné testy sa konečne začali dostávať do normálu.

Tento spôsob výživy považujem za štandard a neplánujem ho v najbližšom období meniť. Uvedomujem si, že vrátiť sa k pôvodnému stravovaniu by znamenalo reverzibilitu ochorenia.

Dodnes toto rozhodnutie považujem za najlepšie vo svojom živote. Neužívam žiadne lieky, doplnky výživy a ani inú "podporu". Škoda, že som tieto informácie nemala skôr - ale človek  z nejakého dôvodu má prejsť všetkými tými životnými nástrahami - beriem to ako súčasť  životného poznania.

Moja skúsenosť s paleoketogénnou výživou bola tou chýbajúcou skladačkou v nahliadaní na výživu a ovplyvnila mnohé veci zásadným spôsobom. Najdôležitejšou bolo zohľadniť v Protizápalovom stravovaní poškodenie črevných membrán - zvýšenú permeabilitu a utvrdiť sa v tom, aká strava je fyziologicky uspôsobená skutočným potrebám ľudí.

Zaujímavé články

Ako mať dostatok stabilnej energie
Každý to už zažil a to nejedenkrát. S nulovou energiou človek nemá chuť na nič. Nebaví ho práca, všetko…
Nutrične husté potraviny
Vysoký obsah živín, biologická dostupnosť, index vstrebateľnosti, nutričná hustota. Denne sme konfrontovaní s rôznymi názormi na výživu. Neustále…
Prejedanie
Ešte pred vyše rokom som si myslela, že prejedanie sa ma netýka - veď „idem keto“. Jedného…

Mohlo by vás zaujímať

recepty pre nízkosacharidové stravovanie

Nevšedná kniha pre všetky typy nízkosacharidových diét, vrátane protizápalového stravovania. Naučí vás základné techniky prípravy zeleniny a hlavne zobudí vašu kreativitu. Už nikdy nebudete potrebovať ďalšie návody Objednať si ju môžete tu>>

Monika Komorášová

Počas dňa prežívame množstvo pocitov, niektoré si ani nevšimneme. Niektoré nás naopak ťažia a sú obrovským bremenom. Ako sa s nimi konečne vysporiadať? Sú vôbec pocity pre náš život také zásadné? Pomocou transformatívneho koučingu zistíte, že všetko je jednoduchšie ako sa vám doteraz zdalo.

Rozhovor

s DR. Csaba Tóthom

Lekár a výskumník hovorí o svojich štúdiách, zdraví, klinike, názoroch na výživu ľudského druhu a spôsobe liečenia seba a svojich klientov (tiež lekárov) za pomoci PKD>.

paleoketodiet
DR. Csaba Tóth, pred zmenou stravovania a teraz v plnom zdraví

Prednáška

Dr. Zsofie Clemens

Dr. Clemens na konferencii v Izraeli, okrem iného predstavila zdokumentované prípady zvrátenia AO ako juvenilná RA, Crohn, DM1, Hashimoto,...

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video